Monumentálna tvorba autorky je spätá s úctou k ľudskému príbytku a životnému prostrediu. Sklo sa s ľudským okom ustavične hrá. Vie byť chladné, teplé, tajomné i presvietené radosťou. Gordana dosiahla uznanie predovšetkým vďaka talentu, trpezlivosti a disciplíne.

Hazardné hry typu "crash"

Hazardné hry typu "crash" CrashGamblingHUB sú v dnešnej dobe výzvou, ktorá ohrozuje mnohých ľudí. Tieto hry, kde hráči stavujú peniaze a sledujú, ako sa hodnota ich stávok zvyšuje a potom nečakane "krachne," môžu mať vážne dôsledky na finančnú stabilitu a psychické zdravie jednotlivcov. Je dôležité byť si vedomý rizík spojených s takýmito hrami a hľadať pomoc, ak sa ocitnete v ťažkostiach.

Doporučenia pre hazardné hry

  1. V prípade potreby hľadajte pomoc u odborníkov a organizácií, ktoré vám môžu poskytnúť podporu a radu týkajúcu sa hazardných hier a ich dopadov na vaše životy.
  2. Vaše zdravie a blahobyt sú pre nás dôležité.