O mne

Gordana

Gordana je citlivá, vzácna bytosť s veľkými tvorivými predpokladmi. Vie ich mimoriadne krásne uplatniť práve v skle. Jej komorná plastika predstavuje viacvýznamové objekty, ktoré vo svete svetla rozprávajú v každom okamžiku iný, originálny príbeh. Večnosť a význam ukrytý v trojuholníku, kruhu, špirále. Nekonečná adorácia kríža. Vizualizácia každého diela sa mení na pocit, ktorý časom prevláda. Umenie. Podobne vníma a cíti človek úžitkové diela autorky. Majú osobitý, vždy originálny a jedinečný charakter. Misy a vázy sú výsledkom tvorivého aktu.

Tvorba Gordana Glass

Od nápadu k realizácií

Certifikáty & ocenenia

Medzinárodné ocenenia Gordany

Významné osobnosti

Diela vytvorené pre významné osobnosti

Monumentálna tvorba autorky je spätá s úctou k ľudskému príbytku a životnému prostrediu. Sklo sa s ľudským okom ustavične hrá. Vie byť chladné, teplé, tajomné i presvietené radosťou. Gordana Turuk dosiahla uznanie predovšetkým vďaka talentu, trpezlivosti a disciplíne. Všetko v jej tvorbe je o láske k životu a ľuďom v ňom. Byť medzi najlepšími znamená byť originálnym. Gordana vytvára nový, jemný a nesmierne silný svet, za ktorým je človek. V jej umení je bohatstvo tej hodnoty, ktorú nebudeme môcť nikdy vyčísliť. Je ňou šťastie. PhDr. Ľuboslav Moza, PhD. člen Európskej akadémie vied a umení